Datum / JaartalGebeurtenis
737
Vroegste vermelding van een schorre onder de benaming "Grifningas", een schapenweide waarop omstreeks 1210 de Greveningepolder zal worden aangelegd. De Sint-Pietersabdij van Gent krijgt die schorreweide als gift: 'Ambrico schonk, voor het onderhoud van de broeders ... in het distrikt Aardenburg, op de plaats genoemd Greveninge (Grinfingas) een weide die in de zomer 30 schapenkan voeden, en een lijfeigene genoemd Berthlende'.
776
De vroegste schrifteljke getuigenis van landbouwactiviteit in Zeeland in de vroege middeleeuwen is een schenkingsakte uit 776, waarin sprake is van een hofstede ergens 'tussen de Schelde, de Zonnemere en Gusaha'. Daarbij worden nog vermeld : een kerk, die bij de hofstede ligt; een huis dat er staat ; het land dat tot de hofstede behoort; een knecht met zijn vrouw en zoon; zeventien kookketen om zout te maken(op Schouwen of in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen).
791
De hofstede 'Locwirde' tussen Aardenburg en Oostburg wordt in 791 overgemaakt aan de Sint-Pietersabdij uit Gent.
791
De hofstede 'Locwirde' tussen Aardenburg en Oostburg wordt in 791 overgemaakt aan de Sint-Pietersabdij uit Gent.
794
De Sint-Pietersabdij van Gent komt in 794 in het bezit van een schorrenweide in 'Combingascura' dat later Commerswerve wordt genoemd.
794
De Sint-Pietersabdij van Gent komt in 794 in het bezit van een schorrenweide in 'Combingascura' dat later Commerswerve wordt genoemd.
9de-10de eeuw
Archeologen vonden in de omgeving van de Herdersbrug (Dudzele) een bewoningssite uit de 9de-10de eeuw.
800
De Sint-Baafsabdij (Gent) geeft schorreweiden in leen in Zeeland waarbij de leenmannen jaarlijks een aantal wollen mantels moeten leveren. De oppervlakte wordt uitgedrukt in het aantal schapen dat op het gebied kan leven.
802
Het Sincfal is een zeeinham die volgens het in 802 gecodificeerde recht van de Friezen (Lex Frinisonem) de zuidelijke grens vormt van het gebied waar het Friese recht werd toegepast (met inbegrip van het eiland Walcheren).
811
Karel de Grote komt in 811 naar Gent om de verdedigingswerken tegen de Noormannen te inspecteren.
811
Karel de Grote komt in 811 naar Gent om de verdedigingswerken tegen de Noormannen te inspecteren.
820
Bij hun verovering van continentaal Europa laten de Noormannen zich het eerst opmerken voor de Hollandse kust (819) en een jaar later voor de Vlaamse kust(820).
838
Op tweede kerstmis van 838 woedt een stormvloed over de kusten van de Lage Landen. De golven van de zee dringen kilometers diep het land binnen, de rivieren treden buiten hun oevers, bossen worden ontworteld, grote en kleine gebouwen worden weggeblazen, een groot aantal inwoners van de kustvlakte worden meegesleurd in de vernieling.
838
In 838 wordt de haven van Brugge bezocht door Ierse monniken als tussenlanding op weg naar de heidense gebieden in het Noorden van Frankrijk.
838
Rond 838 vertrekken zendelingen van uit het klooster van Torhout (opgericht in 834) naar de Scandinavisch landen om daar Anskar, de bisschop van Bremen-Hamburg, in zijn bekeringswerk bij te staan.
838
Op tweede kerstmis van 838 woedt een stormvloed over de kusten van de Lage Landen. De golven van de zee dringen kilometers diep het land binnen, de rivieren treden buiten hun oevers, bossen worden ontworteld, grote en kleine gebouwen worden weggeblazen, een groot aantal inwoners van de kustvlakte worden meegesleurd in de vernieling.
851
De Noormannen slagen er niet om de stad Brugge, die door Graaf Boudewijn met de Ijzeren Arm wordt verdedigd, binnen te dringen.
864
Boudewijn met de Ijzeren Arm verslaat de Noormannen
875 e.v.
In het laatste kwart van de 9de eeuw worden langs de Vlaamse en Zeeuwse kust walringburgten opgericht om zich te verdedigen tegen de Noormannen. Zulke burcht zou aan de oorsprong liggen van Oostburg.
875
Op het eind van de negende eeuw (875-900) worden in Zeeland vijf 'ringwalburgen' gebouwd tegen het geweld van de Vikingen: Oostburg, Oost-Souburg, Middelburg, Domburg en Burgh.
879
In juli 879 komt een groot Vikingleger in de Vlaamse kuststreek waar ze grote verwoestingen aanrichten. Zij vernielen o.a. een kapel bij Aardenburg.
879
Brugge is in 879 al een verschanste nederzetting want de St.-Baafsabdijk brengt daar haar kostbaarheden in veiligheid wanneer de Noormannen de Scheldestreek binnenvallen.
879
In juli 879 komt een groot Vikingleger in de Vlaamse kuststreek waar ze grote verwoestingen aanrichten. Zij vernielen o.a. een kapel bij Aardenburg.
879
In juli 879 komt een groot Vikingleger in de Vlaamse kuststreek waar ze grote verwoestingen aanrichten. Zij vernielen o.a. een kapel bij Aardenburg.
879-885
Graaf Boudewijn II (879-918) houdt stand tegen de grote Noormanneninvasie (879-885) door zich te verschansen in het versterkte Brugge.