Datum / JaartalGebeurtenis
1119
De Sint-Bertinsabdij van Sint-Omaars bezit het tiendenrecht over Lissewege (later ook over Knokke en Heist. Dat wordt in 1119 herbevestigd door Lambert, bisschop van Doornik.
1119
De Sint-Bertinsabdij van Sint-Omaars bezit het tiendenrecht over Lissewege (later ook over Knokke en Heist. Dat wordt in 1119 herbevestigd door Lambert, bisschop van Doornik.
1124 -1225
Grote hongersnood in Europa
23 maart 1127
De moordenaars van graaf Karel de Goede, die op 2 maart 1127 wordt vermoord, ontsnappen op 23 maart 1127 met een bootje via het Oude Zwin naar een plaats die Michem (Koolkerke) heet (bron : Galbert van Brugge).
1127
In Londen bestaat al de Vlaamse of Brugse Hanze
1127
Erembaldus de Dudazel heeft de heerlijkheid Dudzele in leen in de jaen 1127 en 1128.
1127
Vroegste vermelding van het tienderecht in de parochie Dudzele.
1127
In een akte van Willem van Normandie wordt is er sprake van 'Walter, heer van Lissewege'.
1127
Haket, burggraaf van Brugge, en zij broer Bertolf, zoeken na de moord op Karel de Goede een onderkomen bij zijn schoonzoon Heion van Lissewege.
1128
De opstand van Brugge, Gent, Rijsel en St.-Omaars in 1128 (na de moord op Karel de Goede) veroorzaakt de val van de Normandier Willem Clito die door de Franse koning aan de Vlamingen is opgedrongen als nieuwe graaf. Dat verijdelt een poging van de Franse kroon om het graafschap Vlaanderen aan zich te onderwerpen.
1128
Overlijden van Lambert van Rodanburg (Aardenburg), de laatste heer of kastelein van Aardenburg.
1128
De Norbertijnen uit de Sint-Michielsabdij van Antwerpen stichten de Onze Lieve Vrouwe-abdij in Middelburg die in de middeleeuwen de grootste grootgrondbezitter van Zeeland wordt.
ca. 1130-1160
De Duinkerke IIIB-transgressie overspoelt alle gronden buiten de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk). De Zinkval en het Zwin worden uitgespoeld.
ca. 1130-1160
De Duinkerke IIIB-transgressie overspoelt alle gronden buiten de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk). De Zinkval en het Zwin worden uitgespoeld.
1130
De Schelpenbankpolder komt tot stand.
1130
Indijking van de Steven de Brabanderpolder.
1130
Na de bouw van de Steven de Brabanderdijk wordt de Butspolder ingepolderd.
1132
Bij Kamerijk (Cambrais) wordt de Abdij van Vaucelles (cistercienzers) gesticht.
1132
Volgens Sanderus zou Willem van Yperen in 1132 de haven van 'Sluis' hebben versterkt.
1 oktober 1134
Als gevolg van de vele stormen worden in de 11de eeuw defensieve dijkjes aangelegd om de gewonnen gronden te beschermen. Geleidelijk worden meer en meer offensieve dijken gebouwd waardoor op grote schaal wordt ingepolderd. Na de stormvloed van 1 oktober 1134 worden snel een aantal bijkomende dijken gebouwd. Het zuidwesten van Zeeland en het noordwesten van Vlaanderen worden verbrokkeld tot een eilandengroep waarbinnen brede zeearmen ontstaan waaronder waarschijnlijk de Sincfal (latere Zwin).
1134
Het gebied ten noorden van Lissewege en ten zuiden van de Evendijk wordt ontwaterd door de Lissewegeree die van noord naar zuid tot Brugge stroomt.
1 oktober 1134
Als gevolg van de vele stormen worden in de 11de eeuw defensieve dijkjes aangelegd om de gewonnen gronden te beschermen. Geleidelijk worden meer en meer offensieve dijken gebouwd waardoor op grote schaal wordt ingepolderd. Na de stormvloed van 1 oktober 1134 worden snel een aantal bijkomende dijken gebouwd. Het zuidwesten van Zeeland en het noordwesten van Vlaanderen worden verbrokkeld tot een eilandengroep waarbinnen brede zeearmen ontstaan waaronder waarschijnlijk de Sincfal (latere Zwin).
1134-1135
Zware stormen teisteren de zeeweringen, oa. tussen Uitkerke en de Rugge (Koudekerke).
1135
Vredius vermeldt in een tekst 'Knok'.
1143
Vlaamse lakenhandelaars worden opgemerkt in de steden bij de monding van de Rhone.