Datum / JaartalGebeurtenis
1060
De monniken van Lobbes komen op hun relikwietocht in Lissewege waar een mirakel gebeurt met de relieken van Sint-Ursmarus.
1066
Uit een document van 1066 blijkt dat Vlaamse wijnhandelaars aanwezig zijn op de wijnmarkt van Soissons.
1067
Voor zij ten strijde trekken tegen de zoon van de Vlaamse graaf gaan de Zeeuwen eerst op bedevaart naar de relieken van Sint-Wilibrordus in Westkapelle (Ned.).
1067
Voor zij ten strijde trekken tegen de zoon van de Vlaamse graaf gaan de Zeeuwen eerst op bedevaart naar de relieken van Sint-Wilibrordus in Westkapelle (Ned.).
ca. 1070
Aanleg van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk) vanuit de Oostdijk, waardoor o.a. de Vardenaarspolder wordt ingedijkt.
ca. 1070
Aanleg van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk) vanuit de Oostdijk, waardoor o.a. de Vardenaarspolder wordt ingedijkt.
1070
Indijking van de Volkaertspolder.
1070
In teksten uit Koblenz van voor 1070 worden een aantal Vlaamse kooplieden die aan de Rijn bedrijvig zijn, genoemd. Zij worden aangeduid als 'homines de regno Balduini'.
1070
In het aangroeiende dorp Dudzele bouwt de Heer van Dudzele een kapel die ca 1070 wordt verheven tot parochiekerk. De aangrenzende parochies Lissewege en Oostkerke zijn omstreeks het genoemde jaar al gesticht.
1070
In het aangroeiende dorp Dudzele bouwt de Heer van Dudzele een kapel die ca 1070 wordt verheven tot parochiekerk. De aangrenzende parochies Lissewege en Oostkerke zijn omstreeks het genoemde jaar al gesticht.
ca. 1075
Ontstaan van de parochie Lissewege.
1079
Uit de 'Translatio Sanctae Lewinnae' blijkt duidelijk dat Uitkerke en Lissewege voor 1079 bestaan als parochies. Alhoewel dat niet blijkt uit de tekst moet ook de aanpalende parochie Dudzele al gesticht zijn.
ca. 1080
Na de bouw van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)ontstaan in de Oost-Watering vier parochies : Uitkerke, Lissewege, Dudzele en Oostkerke. Deze parochies vormen elk een eigen ambacht.
ca. 1080
Na de bouw van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)ontstaan in de Oost-Watering vier parochies : Uitkerke, Lissewege, Dudzele en Oostkerke. Deze parochies vormen elk een eigen ambacht.
1086
Springvloed die ook veel schade aanricht aan het Zwin en de nabijgelegen nederzettingen. Door de grote schade wordt de ontwikkeling van een maritem en handelscomplex merkelijk vertraagde.
1089
In een oorkonde van 1089 worden Oostkerke, Uitkerke en St.-Kruis parochies genoemd. Lissewege en Dudzele worden zonder de bepaling 'parochie' vermeld.
1089
In een oorkonde van 1089 worden Oostkerke, Uitkerke en St.-Kruis parochies genoemd. Lissewege en Dudzele worden zonder de bepaling 'parochie' vermeld.
1089
Vroegste vermelding van Oostkerke.
1089
Brugge heeft reeds voor 1089 een stenen omwalling van 3,5 km.
1089
Er is al sprake van Oostkerke en van Michem.
1089
In een oorkonde van 1089 worden Oostkerke, Uitkerke en St.-Kruis parochies genoemd. Lissewege en Dudzele worden zonder de bepaling 'parochie' vermeld.
1089
In de nieuwe polder, ontaan door de in ca. 1040-1050 gebouwde Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk), zijn de parochies Lissewege, Oostkerke en Dudzele enkele jaren voor 1089 gesticht. Dudzele veschijnt in de 'Translatio Lewinnae' onder de naam 'Dodesela'. Deze parochie en de omgeving liggen in een heerlijkheid, waarvan het centrum 500 m ten westen van de woonterp is gevestigd. Het bedoelde leenhof ontleent zijn naam aan het dorp Dudzele, en wordt het Hof van Dudzele genoemd.
1089
De naam Lissewege komt voor in een akte van Robrecht, markies van Vlaanderen.
1090
Gerembald van Lissewege richt een kapel op met een miraculeus beeld van Maria.
1099
Springvloed die ook veel schade aanricht aan het Zwin en zijn nederzettingen hetgeen de ontwikkeling van t maritem ? en handelscomplex merkelijk vertraagde. Er was een enorme storm in het kanaal waarbij tal van schepen die de verbinding tussen westelijk en noordelijk Europa (het Zwin) verzekerden, verloren gingen.