Datum / JaartalGebeurtenis
ca. 1150-1200
De Oudemaarspolder wordt ingedijkt. Daarna vestigen enkele vissers zich op de polder.
1150
Inpoldering van de Baespolder.
1152
Herbrand, heer van Lissewege, tekent samen met Rogier van Kortrijk en graaf Diederik van Vlaanderen een verkoopsakte van gronden in Rodenburg (Aardenburg) en van grond van de Sint-Pietersabdij in Affligem. De kopers zijn de broers Boudewijn en Lieven de Prato.
vr 3 jul 1159
De bisschop van Doornik laat in Oostkerke de relieken van Sint-Guthago opgraven en in een schrijn plaatsen.
vr 3 jul 1159
De bisschop van Doornik laat in Oostkerke de relieken van Sint-Guthago opgraven en in een schrijn plaatsen.
1159
Diederik van den Elzas stelt het toltarief van Letterswerve (Damme) vast.
ca. 1160
De Duinkerke IIIB-transgressie loopt ten einde, waarna de schorrenbegroeiing buiten de toenmalige zeedijk (cfr. 1110) snel evolueert. Schapenkudden kunnen weer de schorrenweiden afgrazen.
1160
Van uit Sint-Donaas heeft de devotie voor St.-Lenaart zich tot de dochterkerk te Dudzele uitgebreid. In die parochie wordt de heilige ca. 1160 reeds druk vereerd. We moeten dan ook aannemen dat St.-Lenaart ten laatsste in de eerste helft van de 12de eeuw een altaar kreeg in de St.-Donaaskerk. De bedevaart naar St.-Lenaart in de St.-Pieterskerk te Dudzele wordt omstreeks 1160 zo belangrijk dat er tussen Sint-Donaas en het kerkbestuur van Dudzele een betwisting ontstaat aangaande de offergaven van de pelgrims. Daar er ook over andere zaken onenigheid bestaat zijn de twee partijen verplicht een scheidingsgerecht te halen.
1160
Cobald van Dudzele bezit de heerlijkheid Dudzele in 1160.
1160
Na een betwisting met Cobald, heer van Dudzele, over de tienden, bevestigt paus Alexander III op 7 januari 1160 de rechten van de abdij van Corbie in Dudzele.
1163-1183
Filips van den Elzas geeft stadsrechten aan de volgende zes vissershavens : Grevelinge, Mardijk, Duinkerke, Nieuwpoort, Damme en Biervliet.
16 februari 1164
Grote stormvloed op 16 februari 1164.
29 september 1165
Op 29 september 1165 sticht graaf Filips van de Elzas de jaarmarkt van Nieuwpoort.
na 1165
De abdij Ter Duinen (Koksijde) ligt aan de basis van vele inpolderingen in Zeeland. Onder impuls van de abdij worden ook verschillende parochies (Krabbendijke, Waarde, Schoudee, Kloosterzande, Hontenisse...)gesticht. Het oudste bezit is het uithof in Bommenee (op Schouwen) (na 1165).
1167
Haket, burggraaf van Brugge en afkomstig uit Lissewege, wordt de eerste abt van de abdij van Ter Doest.
27 februari 1168
Op 27 februari 1168 laat Graaf Filips van de Elzas zijn rivaal Floris III van Holland na drie jaar gevangenschap vrij. Hij zou duizend Zeeuwen en Friezen naar Vlaanderen zou sturen om te helpen bij de bedijking en de drooglegging. In het verdrag tussen de beide graven is hier echter niets van terug te vinden.
1168
Rainerus en Galterus worden vernoemd als pastoors van Lissewege.
1169
De parochie Hannekenswerve (op de plaats van het latere Draaibrug), waaruit later Lamminsvliet en Sluis zouden ontstaan, beschikt reeds over een eigen kapel.
ca. 1170
De Oudemaarspolder wordt ingedijkt met een dijk die vertrekt vanuit de Oostdijk (Uitkerke) en loopt ten noorden van de Rugge. Voorbij de Rugge buigt de dijk zuidwaarts tot de Evendijk.
ca. 1170
Na de Duinkerke IIIB-transgressie wordt de Brolozedijk beschermd door de Greveningedijk (ten laatste tegen 1170), waardoor de Greveningepolder wordt ingedijkt.
1 november 1170
Grote overstroming op 1 november 1170. De Zeeuwse eilanden Wulpen en Schoneveld worden bijna geheel van de kaart geveegd.
1170
Graaf Filips van de Elzas, schoonzoon van Robrecht de Fries, verheft in 1170 de residentie Brugge tot stad.
Ca. 1170
'Herembert de Dudzelles' is ca 1170 heer van Dudzele.
1174
Everaart III, bisschop van Lissewege, schenkt de priorij van Ter Doest met al zijn eigendommen aan de cistercienzerabdij van Ter Duinen (Koksije). Walter van Dikkebusch komt met 12 monniken en 3 broeders naar Ter Doest.
1174
Everaart III, bisschop van Lissewege, schenkt de priorij van Ter Doest met al zijn eigendommen aan de cistercienzerabdij van Ter Duinen (Koksije). Walter van Dikkebusch komt met 12 monniken en 3 broeders naar Ter Doest.