Datum / JaartalGebeurtenis
ca. 1100
Aanleg van de afwateringsweg Ronsaertader-Kwintinsluis.
ca. 1100
Aanleg van de Grevelingendijk en de Grevelingenpolder.
ca. 1100
Bouw van dijkenstelsel bestaande uit Evendijk, Kalveketedijk, Oostdijk en Krinkeldijk.
ca. 1100
Enkele jaren na het ontstaan van de parochies Oostkerke en Moerkerke schenkt de Graaf het tienderecht van die parochies aan de Sint-Kwintensabdij (Vermandois).
ca. 1100
Het Oud Zwin vervangt de vroegere Scheure.
11de-12de eeuw
Ten oosten van Damme, ten noorden van de Lieve, is een walgracht uit de 14de eeuw blootgelegd en ook sporen van een oud parceleringspatroon van voor de overstromingen uit de 11de-12de eeuw.
1100
In Lissewege is Dodoen in 1100 amman.
1104
Hamburgse vissers verkrijgen privileges van de vissersnederzetting Damme.
1104
Damme zou al in 1104 voorrechten hebben gegeven aan de kooplieden van Hamburg.
1106
Eerste vermelding van de cistercienzerabdij Ter Doest.
1106
Kloosterstichting van Ter Doest als Benedictijnerprorij afhankelijk van de abdij van Saint-Riquier (Ponthieu).
1106
Tussen Dudzele en Lissewege ligt voor 1000 een nedezeting waarvan de naam in 1106 verschijnt: Ter Does. Die hoeve met de omringende landerijen komt in het bezit van Cistercienzers, die daar een abdij stichten. Die abdij staat net buiten de grens van Dudzele, in de parochie Lissewege, maar bezit ook in Dudzele tientallen gemeten grond.
1106
Op initiatief van Lambert, heer van Lissewege, richt bisschop Baldric van Noyon-Doornik de abdij van Ter Doest op en hij geeft het patronaatschap van de abdij aan Anschert, abt van Sint-Rijkers-in-Ponthieu (Saint-Riquir).
1106
Vermelding van Godescalc, de de oudst gekende pastoor van Lissewege
1108
De Bisschop van Doornik geeft aan het kapittel van Sint-Donaas de toelating om de kerk van Dudzele definitief in bezit te houden. Hierbij ontvangt het kapittel ook een deel van de tienden die oorspronkelijk behoorden aan de abdij van Corbie.
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
In Westkapelle staat een kapel.
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1111
Cadzand wordt vanaf 1111 / 1115 vernoemd als het eiland 'Cadesand'. De dijken worden als vroegste offensieve dijken van West-Europa gezien.
1111
Hugo de Dudesele heeft de heerlijkheid Dudzele in leen van 1111 tot 1115
1111
Cadzand wordt vanaf 1111 / 1115 vernoemd als het eiland 'Cadesand'. De dijken worden als vroegste offensieve dijken van West-Europa gezien.