Datum / JaartalGebeurtenis
1979
Zandopspuitingen op het strand met zand van de havenwerken van Zeebrugge.
1979
Opgravingen in Dudzele in de omgeving van Avenone bewijzen dat er op het einde van de 2de eeuw Romeinse bewoning heeft plaats gevonden.
1980
Het Hotel de Bruges wordt afgebroken om plaats te maken voor een appartement (Knokke).
apr 1983
Afwerking van het vernieuwde Van Bunnenplein (Knokke).
1985
Opnieuw opspuiting van het strand met zand uit Zeebrugge (Knokke).
1986
Grand Hotel wordt gesloopt (Knokke).
1986
In de toren van de Sint-Margarethakerk van Knokke wordt een beiaard gehangen.
za 19 jul 1986
Opening van de Vlindertuin bij de Oosthoek (Knokke).
1986
De stormvloedkering in de Oosterschelde wordt in gebruik genomen.
1987
Het gemeentelijk casino van Knokke wordt verder in concessie gegeven aan de familie Nellens.
1987
Keith Haring maakt een wandschilderij in het Casino van Knokke.
1987
Opnieuw verbouwingswerken aan het Casino van Knokke.
1988
Opening van de Beverly Screens (bioscoop) in de Kongostraat (Knokke).
1988
Voltooiing van de nieuwe vleugels van O.-L.-Vrouw-ter-Linden in Knokke.
1989
Afschaffing van de Gemeenteschool aan de Duinviooltjesstraat (Knokke).
1989
Bouw van een ondergrondse parking onder het Groen Plein (Knokke).
1992
De waterleidingen van het Waterkasteel (Helmweg) worden verbonden met de Watertoren van Duinbergen (Knokke-Heist).
1993
Plaatsing van het beeldhouwwerk van Ruckriem bij het Zwin (Knokke-Heist).
1999
De Zeeuws-Vlaamse waterschappen Hulster Ambacht, de Drie Ambachten en het Vrije van Sluis worden samengevoegd.
2003
Op 14 maart 2003 wordt de tunnel onder de Westerschelde, van Ellewoutsdijk (Walcheren) naar Terneuzen ingehuldigd.
2003
Op 14 maart 2003 wordt de tunnel onder de Westerschelde, van Ellewoutsdijk (Walcheren) naar Terneuzen ingehuldigd.