Datum / JaartalGebeurtenis
28 september 1014
Stormvloed over de Zwinstreek op 28 en 29 september
1014
Een grote stromvloed op 28 en 29 september 1014 zet een groot deel van het latere Zeeland onder water.
1014
Een grote stormvloed op 28 en 29 september 1014 zet een groot deel van het latere Zeeland onder water.
1014
Een grote stormvloed op 28 en 29 september 1014 zet een groot deel van het latere Zeeland onder water.
1019
De schorreweiden van de Rugge (waarop Koudekerke zal ontstaan) worden vermeld in een brief die abt Othelbold tussen 1019 en 1030 naar gravin Otgiva schrijft.
1021
Ten laatste sinds 1021 wordt op grote schaal wol uit Engeland ingevoerd hoewel nog tot diep in de 12de eeuw een bloeiende schapenteelt op de schorren langs de Vlaamse kust bestaat.
1025
In het tweede kwart van de 11de eeuw vordert de landwinning in verscheidene sektoren. Bij het noordeinde van de Gentele wint men de aanwassen van Scharphout door middel van twee dijken, die later de West- en Oostdijk van Blankenberge zullen heten.
1025
De vroegste vermeldingen van dijken in Zeeland moet men zoeken in West-Zeeuws-Vlaanderen dat in die periode tot Vlaanderen behoorde: Tubindic (1025 en 1038), Ysendycke (1046).
1026
Boudewijn V, zoon van Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen, huwt in 1026 met Adela, de dochter van de Franse koning Robrecht II. Hij krijgt de heerlijkheid van de abdij van Corbie (Picardie) als bruidschat. Na de aanleg van de Evendijk-B schenkt hij de tienderechten in de parochie Dudzele aan Corbie. De tienderechen in de parochie Oostkerke schenkt hij aan de Sint-Kwintensdabdijvan Saint-Quentin (Sint-Kwintin) in Vermandois.
1027
Vroegste vermelding van Lissewege als parochie.
1037
Koningin Emma van Engeland ontscheept niet ver van de Burg in Brugge waar ze door de Graaf Boudewijn V van Vlaanderen in zijn Steen wordt ontvangen. Daarna betrekt ze een woning binnen de stadswallen.
1038
De Sint-Eligiuskerk van Oostburg staat in 1038 juist ten zuiden van de ringwal.
1038
Broeder Balger van Monnikerede brengt het lijk van de Zalige Leewina over uit Engeland.
1038
De Sint-Eligiuskerk van Oostburg staat in 1038 juist ten zuiden van de ringwal.
1038
De Sint-Eligiuskerk van Oostburg staat in 1038 juist ten zuiden van de ringwal.
1040
Bouw van de Monnikendijk.
1040-1042
Lofdicht ter ere van de Engelse koningin Emma vermeldt uitdrukkelijk dat Emma's schip haar tot in het centrum van Brugge bracht.
1040
Een nieuwe dijk, ook Evendijk genoemd vertrekt uit de 'Oostdik' van Blankenberge, 11 km ten noorden van de Leet, en maakte een wijde bocht om de Rugge naar de schorren van Greveninge. Daar ontmoeten de dijkbouwers de brede bedding van de Scheure. Ze leggen de Evendijk B op de westzijde van de kreek tot een punt waar de Scheure wel kan worden afgedamd. Vanaf die dam verbinden ze de Evendijk B met de Branddijk.
1040
Ca. 1040-1050 sticht Graaf Boudewijn V de heerlijkheden Oostkerke, Dudzele en Lissewege. Het tienderecht van de heerlijkheid Dudzele schenkt hij aan de abdij van Corbie.
2 november 1042
Stormvloed over de Zwinstreek op 2 of 3 november. De vloed heeft in de duinen tussen Blankenberge en Heist een nieuwe getijdengeul geslagen die zich best kon lenen voor een nieuwe verbinding met Brugge. Daartoe wordt de Reie verdiept en gekanaliseerd in de richting van de latere Gistfabriek. Die verdipeing wordt later de Lange Rei. Van daaruit gaat de gekanaliseerde rivier over in de nieuwe getijdengeul van de prerormeinse transgressie, die tussen Blankenberge en Heist de zee bereikt.
ca. 1050
Na de Duinkerke IIIA-transgressie trekken schapenkudden vanuit het zuiden over de Gentele door de nieuwe schorrenvlakte waarin een aantal vluchtheuvels liggen, o.a. de Raaswalle (Uitkerke), Langendamme (Lissewege), Baljuwstral (Heist), Kathem (Dudzele) en Ten Doele (Oostkerke).
ca. 1050
Na de Duinkerke IIIA-transgressie trekken schapenkudden vanuit het zuiden over de Gentele door de nieuwe schorrenvlakte waarin een aantal vluchtheuvels liggen, o.a. de Raaswalle (Uitkerke), Langendamme (Lissewege), Baljuwstral (Heist), Kathem (Dudzele) en Ten Doele (Oostkerke).
ca. 1060
De Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)sluit het schorrenland ten oosten van de Gentele in. De verst vooruitgeschoven terpen, o.a. Raaswalle, de Rugge en de Hoge Wal bij Veldegoed liggen precies binnen de dijk.
ca. 1060
De Scheure wordt afgedamd.
Ca 1060
Ca 1060 bouwt de Heer van Dudzele een bidplaats in de nederzetting Dudzele.