ca. 50

Door een lichte daling van de zeespiegel eindigt de Romeinse overstromingsperiode (Duinkerke I-transgressie)waarop de Romeinse regressie volgt. Gallo-Romeinen vestigen zich op de nieuwe gronden.

Maurits Coornaert

Heist en de Eiesluis
Tielt : Lannoo, 1976. - 474 p. : ill.
19