0

Na ongeveer twee eeuwen loopt de Duinkerke I-transgressie ten einde. Op het achtergebleven slib en op het veengebied ontwikkelt zich schorrenbegroeiing. Gallo-Romeinen gaan zich over de hele kustvlakte vestigen. Op de bewoonde zandige stroken langs de waterlopen is er in in die periode een zekere vorm van landbouw. Maar de talrijke gevonden schapenbeenderen wijzen er op dat de oorspronkelijke schorrenvegetatie nog een groot gedeelte van het gebied innam.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
15