vanaf ca. -100

Op het einde van de IJzertijd (vanaf ca. 100 voor Chr.) verdwijnt de bevolking uit Zeeland omdat de omgeving te nat wordt door de stijgende zee. Archeologen ontdekten wel verschillende afvoergreppels uit die periode.

Jan J.B. Kuipers

Zeeuwen tegen het water : sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland
[S.l.] : [s.n.], 1996. - 105 p. : ill.
8