-2300

In het Neolithicum of Nieuwe Steentijd (-4300 tot -2000) vestigt de mens zich in landbouwnederzettingen. Sporen van nederzettingen zijn gevonden op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen.

Jan J.B. Kuipers

Zeeuwen tegen het water : sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland
[S.l.] : [s.n.], 1996. - 105 p. : ill.
7