BERICHT - Artikel 165 - Wegruimen der vuilnissen

BERICHT  - Artikel 165 - Wegruimen der vuilnissen
AFFBEXX00030
Bericht - Burgemeester en Schepenen roepen de aandacht der ingezetenen van Knocke over artikel 165 van het Politie-reglement, luidende als volgt: Artikel 165 - De bedienden van het wegruimen der vuilnissen zullen 's morgens dezelve alsook de overblijfselen van de huishoudens wegvoeren, welke de inwoners hun zullen aanbrengen of welke in bakken of manden zullen gesteld worden. Het neêrzetten dier voorwerpen zal na negen uren 's morgens niet meer toegelaten zijn. Het is streng verboden nog vuinissen te werpen in de omtrek der huizen of in de duinen. Proces-verbaal zal opgemaakt worden ten laste der overtreders. Knocke, den 25 Juni 1905. De Burgemeester Th. Dhoore - De sekretaris L. Du Bois.
Papier | Rechthoek, dubbel gevouwen | Wit, zwarte druk. Tweetalig: Frans en Nederlands | 22,5 x 17,5 cm | In minder goede staat, vergeeld
(ON: 2016/244 - 33/42)
Affiches
Bekendmaking
1905
Burgemeester en Schepenen (Knocke)
Drukkerij Cuypers, Jan (Brugge)
Dilte