Flandre Occidentale - Aanbesteding - Verlenging zeedijk Heist

Flandre Occidentale - Aanbesteding - Verlenging zeedijk Heist
AFFBEXX00027
Bovenaan staat de titel: 'FLANDRE OCCIDENTALE'. Centraal boven de titel staat het wapenschild van West-Vlaanderen. In de linkerbovenhoek staat: 'N°55,947 - 3me Division.'. Onder de titel staat twee kolommen. In de linkerkolom staat de Nederlandstalige versie en in de rechterkolom de Franstalige versie. De titel van de Nederlandstalige versie luidt als volgt: 'BERICHT'. Daaronder staat een tekst geschreven. Onder de tekst staat de plaats, datum en de naam van de gouverneur: 'Brugge, den 22 October 1874', 'DE GOUVERNEUR, B. VRAMBOUT'. De twee kolommen worden gescheiden door een soort klimplant. Onder de kolommen, staat een horizontale zwarte streep getekend. Centraal onder die streep staat 'Brugge, drukkerij C. VAN HECKE, Spanjaardstraat.'.
Papier | Rechthoek, in 8 gevouwen | Lichtbruine kleur, zwarte druk. Tweetalig: Nederlands en Frans | 64 x 50 cm | Scheuren in plooien
(ON: 2018/006 - 2/16)
Affiches
Bekendmaking
1874-10-22
Drukkerij Van Hecke, C. (Brugge)
Dilte boven