Aanbesteding - Opbouw van steene dijken langs de Zeekust van Heyst en aan de have van Blankenberghe

Aanbesteding - Opbouw van steene dijken langs de Zeekust van Heyst en aan de have van Blankenberghe
AFFBEXX00029
Aanbesteding - Opbouw van steene dijken langs de Zeekust van Heyst en aan de have van Blankenberghe. De affiche is verdeeld in twee kolommen. In de linkerkolom staat de Franse tekst en in de rechterkolom de Nederlandse tekst. De Nederlandse kolom is als volgt opgebouwd. Bovenaan staat onderlijnd: 'MINISTERIE DER OPENBARE WERKEN.'. Daaronder staat: 'BESTUUR DER BRUGGEN EN WEGEN EN DER MIJNEN', gevolgd door een horizontale streep. Daaronder staat: 'DIENST DER WATERWERKEN AANBESTEDING'. Onder deze titels staat een tekst geschreven. Onder die tekst staat de datum en de plaats: 'Brussel, den 1en augustij 1879. Rechts onderaan staat: 'Voor DEN MINISTER: De algemeene Bestuurder, H. MAUS.'. Onderaan, aan de rechterzijde staat de vervaardiger: 'Typ. De Mlle M. Weissenbruch, imp. Du Roi, 45 rue du Poinçon.'.
Papier | Rechthoek, in 8 gevouwen | Lichtbruin, zwarte druk. Tweetalig: Frans en Nederlands | 44,5 x 60,5 cm | Grote scheuren, plakkers aan de ommezijde
(ON: 2018/006 - 11/16)
Affiches
Bekendmaking
1879-08-01
Weissenbruch, M. (Bruxelles) [Brussel]
Dilte boven