Vooruitgang in het Sparen - Algemeene spaar- en lijfrentkas 1924

Vooruitgang in het Sparen - Algemeene spaar- en lijfrentkas 1924
AFFBEXX00018
Titel: 'Algemeene spaar- en lijfrentkas (onder waarborg van de staat) - Vooruitgang in het Sparen'. Informele affiche omvat gegevens over het aantal spaarrekeningen, de globale ingelegde kapitalen, de interesten op de kapitalen, het sparen in de school en
Vrij van zegel krachtens artikel 18 der wet van 16 Maart 1865 en artikel 11 der wet van 24 Augustus 1919.
Papier | Rechthoek | Geel papier, zwarte en rode lettersdruk. Tweetalig: Nederlands en Frans | 64 x 54 cm
(ON: 2012/236)
Affiches
Bekendmaking
15/03/1924
ASLK (Brussel)
Dilte