Bewustmakingsaffiche om zich te onthouden van alcohol ('Medeburgers uit alle standen, onthoudt u van sterken drank!').

Bewustmakingsaffiche om zich te onthouden van alcohol ('Medeburgers uit alle standen, onthoudt u van sterken drank!').
AFFBEXX00017
Affiche op jutedoek met als doel de burgers bewust te maken van de gevaren van alcohol en om zich te onthouden van alcoholische dranken. Op de affiche staat de getekende afbeelding van Pietje de Dood, die naast de zeis in de ene hand, een fles jenever in de andere hand omhoog houdt. Rond zijn hoofd staat de uitspraak 'Dronkenschap veroorzaakt ellende en vroegtijdige dood'. Aan de voeten van Pietje de Dood liggen twee dode of dronken mannen, met bij hen een huilende vrouw. Onderaan de affiche wordt de oproep vermeld: 'Medeburgers uit alle standen, onthoudt u van sterken drank!'. Rechts onder staan de gegevens van de initiatiefnemer, de Liberale Volkspartij die toen als motto had: 'Volkswil maakt wet'.
Jute, papier | Rechthoek | Beige, rood, wit, zwart | 105 x 75 cm | Affiche op jute gekleefd | Affiche is aan de bovenranden licht beschadigd.
(ON: BKL0099)
Affiches
Bekendmaking
Liberale Volkspartij
Dilte