FLANDRE OCCIDENTALE Aanbesteding, Adjudication Der bedijkingwerken uit te voeren in het Zwin, gelegen in de provincie West-Vlaanderen (koninkrijk Belg

FLANDRE OCCIDENTALE Aanbesteding, Adjudication Der bedijkingwerken uit te voeren in het Zwin, gelegen in de provincie West-Vlaanderen (koninkrijk Belg
AFFBEXX00009
Algemeen: Flandre Occidentale. Adjudication - Aanbesteding. N° 52073. Specifiek: in beide landstalen (Frans en Nederlands) Bekendmaking door: de Gouverneur van West-Vlaanderen B. Vrambout. Datum bekendmaking: Brugge, den 8 Mei 1872 Plaats bekendmaking: Brugge. Wijze van aanbesteding: `De Gouverneur van West-Vlaanderen laat weten dat op zaterdag 25 mei 1872, des voormiddags ten 11 ure, in het provinciaal Gouvernementshotel te Brugge, onder voorbehouding van nadere goedkeuring en in bijzijn van den heer Hoofd-Ingenieur - Bestuurder der Bruggen en Wegen in West-Vlaanderen, en van den heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Zeeland, zal overgegaan worden tot de openbare Aanbesteding van de onderneming,Ž Reden: `der bedijkingswerken uit te voeren in het zwin, gelegen in de provincie West-Vlaanderen (koninkrijk België), en in de provincie Zeeland (koninkrijk der Nederlanden). Wijze van inschrijvingen: met inschrijvingsbiljetten aan den Gouverneur der provincie West-Vlaanderen, te Brugge, per aangeteekenden brief in het postkantoor besteld den 22 Mei 1872, ten laatsten. De inschrijvingsbiljetten moeten een dubbelen omslag hebben, de buitenomslag voorzien van het adres aan voornoemden Gouverneur met de woorden:Ž Aanbieding voor de onderneming der internationale bedijkingswerken van het Zwin.Ž De poststempel op de buitenomslag der inschrijvingsbiljetten gedrukt, bewijst of deze op het bepaalde tijdstip zijn aangeboden geweest. Elk biljet moet op Belgisch zegel geschreven worden. Plaats van inzage: het bestek en voorwaarden der bovengemelde werken berusten in het Ministerie van Openbare Werken in België, en in het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in Nederland, in de bureelen der Gouvernementen van de provinciën Zeeland, der beide Vlaanderen en van Antwerpen, bij voornoemde Hoofdingenieurs waar insgelijks berustende zijn de teekeningen der uittevoeren werken.
Document is in beide landstalen opgesteld.
Bovenaan op de affiche staat in het midden een wapenschild van de provincie West-Vlaanderen met daaronder de naam van de provincie in het Frans in gotische blokletters van 7,5 cm hoogte. Linksboven staat een nummer. De rest van de tweetalige affiche bestaat uit twee kolommen waarin links de bekendmaking in het Frans, rechts in het Nederlands, gescheiden door een fraaie kolomzuil van sierpatronen in bloemen. De kolommen zijn getiteld met bovenaan links `AdjudicationŽ en rechts `AanbestedingŽ.De opdruk is volledig in zwarte inkt en in diverse lettertypes en druk. Het witte papier is verkleurd tot een soort sepia of vergeeld krantenpapier, wat ook wijst op de kwaliteit van het papier. De plooien zowel dwars als in de lengte zijn heel markant en achteraan verstevigd door stroken papier. Langs de middenplooi in de lengte is het kolommenpatroon beschadigd door afgescheurde plooihoeken. De rand van de affiche is aan de rechterzijde lichtjes gekarteld, en bovenaan in het midden ingescheurd. L: 81,1 cm en B: 65,2 cm
(ON: NIEW02038)
Affiches
Bekendmaking
8/05/1972
Flandre Occidentale. De Gouverneur, B. Vrambout
Imprimerie Jean Cuypers, rue Gheerwyn,4 (Place de la Monnaie) Bruges
Dilte