Bestuur van Bruggen, Wegen en Wegen. Waterwerken - Aanbesteding

Bestuur van Bruggen, Wegen en Wegen. Waterwerken - Aanbesteding
AFFBEXX00008
Titel: `Ministerie van Openbare Werken. Bestuur van Bruggen, Wegen en Mijnen. Waterwerken. Aanbesteding. De Minister van Openbare Werken brengt ter kennis dat, op Zaterdag 20 Mei 1882, Žs morgens, ten half elf, in het provinciaal Goevernementshotel te Brugge, in het openbaar zal worden aanbesteed: het vernieuwen van vier vlot- en zes ebbedeuren der zeesluis bij den mond der vaart van afleiding der Lei van Deinze naar de Noordzee, alsmede van twee binnenslotdeuren der zeesluis, bestaande op het einde der vaart van Selzate. De werken zijn geschat op 30,000 frank. Die borgtocht, voorgaandelijk te storten voor de aanbesteding, is 1,500 frank. De aanbiedingsschriften, op zegel, gelijkvormig het model, gevoegd bij Lastkohier nr 67 van 1882, moeten den Heer Goeverneur der provincie West-Vlaanderen gestuurd worden, als aanbevolen brieven, uiterlijk op 17 mei 1882 ter post besteld. Afdrukken van Bestek en Lastkohier liggen ter algemeene beschikking, op het Middenkantoor voor Inlichtingen, Oranjeriestraat, nr 16, te Brussel, alsmede aan het Provinciaal Goevernementshotel, te Brugge. Brussel, 21 April 1882. Voor den Minister: De Algemeene Bestuurder, H. Morelle. Typ de M. Weissenbruch, imprimeur du Roi, rue de Poinçon, 45-351Ž. Affiche is ingedeeld in een linker- Franstalige- en een rechter- Nederlandstalige helft.
Document is in beide landstalen opgesteld.
Gevouwen affiche. (53 x 45 cm). Aan de randen licht beschadigt. Zwarte letterdruk op wit papier.
Affiches
Bekendmaking
21/04/1982
Ministerie van Openbare Werken
Brussel, Koninklijke drukker M. Weissenbruch.
Dilte