Knocke-aan-Zee- Openbare Werken

Knocke-aan-Zee- Openbare Werken
AFFBEXX00005
Titel: Knocke-aan-Zee -Openbare werken. Dinsdag 23 maart 1909 om 2 ure namiddag zal er in het gemeentehuis overgegaan worden tot de opening der aanbiedingen der werken voor het opschikken der openbare plaats nabij den zeedijk en van een deel der `VerweeŽ plaats. Begroot op fr. 8,901-66. Borgtocht op fr. 800-00. Op bevel, de Sekretaris, Lod. Du Bois - Burgemeester en Schepenen, Th. Dhoore.
Gevouwen affiche. (50 x 65,5 cm). Aan de middenvouw zwaar beschadigt en met ingescheurde randen. Zwarte letterdruk op vaal wit papier met ouderdomsvlekken. Affiche is met rugzijde op kartonnen plaat gelijmd. (60 x 75 cm).
Idem als AFFBEXX00007. (ON: 2006/193)
Affiches
Bekendmaking
17/feb/09
Gemeentebestuur Knocke-aan-Zee.
Knocke, druk van den Littoral.
Dilte