Provincie West-Vlaanderen: Waterloopen - Jaarlijkse reiniging 1919.

Provincie West-Vlaanderen: Waterloopen - Jaarlijkse reiniging 1919.
AFFBEXX00003
Titel: `Provincie West-Vlaanderen- Waterloopen - Jaarlijkse reiniging, 1919. De Bestendige Deputatie van den Provincialen Raad van West-Vlaanderen, gezien de schikkingen der provinciale verordeningen van 10 maart 1880 en 15 october 1896, rakende het reinigen, het onderhouden en de policie van onbevaarbare en onbevlotbare waterloopen van West-Vlaanderen, gezien het advies gegeven door den H. Hoofd-Ingenieur van den provincialen technischen dienst. Besluit: ... Het besluit bevat 6 artikelpunten over de controle en reiniging van de waterlopen in de provincie West-Vlaanderen, over de coördinatie van de werken met de betrokken gemeenten, molenaars, pachters of eigenaars van werkhuizen of afdammingen. Gedaan in zitting, te Brugge, den 6e juni 1919. De Griffier, A. VEROUGSTRAETE - De Voorzitter, JANSSENS de BISTHOVEN.
Tekst opgesteld in beide landstalen. Op keerzijde in potlood: (ON: AFTR17/EV))
Gevouwen affiche. (48 x 64 cm). Zwarte letterdruk op licht vergeelt wit papier. De linker zijrand is licht gekreukt. Affiche is vertikaal ingedeeld volgens beide landstalen.
Affiches
Bekendmaking
6/jun/19
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Druk. G.Geuens - Willaert, Brugge.
Dilte