Gemeente Knocke-aan-Zee. Bericht.

Gemeente Knocke-aan-Zee. Bericht.
AFFBEXX00002
Titel: `Gemeente Knocke-aan-Zee. Bericht.Ž. Burgemeester en schepenen van Knocke roepen de aandacht der ingezetenen op de volgende policie-verordeningen. De eigenaars of gebruikers zijn gehouden den openbaren weg gansch te doen vagen tot op het midden der straat. Zukls moet geschieden gedurende de maanden juni, juli en augustus vóór 8 uur en gedurende de andere maanden vóór 9 uur Žs morgens. Het is streng verboden vuilnissen te werpen in den omtrek der huizen of in de duinen. Het is insgelijks verboden houten vuilnisbakken langs de openbare weg te zetten. ... Proces-verbaal zal opgemaakt worden ten laste der overtreders. Knocke, den 23 mei 1922. Bij bevel: de secretaris J. STOCKX- De Burgemeester L. DE KLERCK. Commune de Knocke-sur-Mer. De affiche is ingedeeld in een linker- Nederlandstalige- en een rechter- Franstalige helft
Tekst opgesteld in beide landstalen.
Gevouwen affiche (62 x 42,5 cm). Zwarte letterdruk op licht verkleurt en bevlekt wit papier. De vouwlijnen zijn gekreukt.
Affiches
Bekendmaking
23/mei/22
Gemeentebestuur Knocke-aan-Zee
Gedrukt bij Van Kerschaver-Knocke
Dilte